بانك اشعار شاعران معاصر

تعرفه تبلیغات در سایت
پیش از آنی که با غزل آیی، دفترم شوره زار ماتم بودماه برکوی دل نمی‌تابید، خانه  ام انتهای عالم بودکنج آیینه‌ام نمی خندید برق سوسوی کوکب بختمبی‌سحرگاه خنده خیست، باغ بی‌باغ، قحط شبنم بود تا رسیدی خدا تبسم کرد، با عبور تو کوچه پیدا شدقبل از آنی که بگذری از دل، عطر در انحصار مریم بودمحو شب مانده بودم و مبهوت از خیالی که با تو زیبا شدقد کشیدی از عمق احس
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : چهارشنبه 22 فروردين 1397 ساعت: 21:25
برچسب‌ها :
قلبی به پهنای تمام‌کهکشان دارماز آینه راهی به عمق آسمان دارمهم سن و سال نوح کشتیبان دریایمپیراهنی از جنس باد و بادبان دارمماه حرامم شد هلال بوسه های منحافظ،منم، فتوایی از پیر مغان دارمبا دیدنم دیو سپیدی پیکرش لرزیدای تهمتن مانند تو گرزی گران دارمبا فوت خود طوفانی از شن می کنم برپااین ارث را از هود پاک و مهربان دارمباران همیشه بر سرم پیوسته می باردچون بایزید ابری به جای سایبان دارمبوی بهشت سیب دارد باغ بالاییشدادم و من هم بهشتی در جهان دارم#مجید_مومن+تاريخ دوشنبه دوم بهمن ۱۳۹۶ساعت 14:5 نويسنده |
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : يکشنبه 22 بهمن 1396 ساعت: 8:08
برچسب‌ها :

دیوارها را بلند تر از آن ساخته اند که پسر همسایه بتواند مرا ببیند
صورتم را برای که بند بیندازم هم چراغی؟
ولش کن،فالمان را بفروشیم


#

+ تاريخ یکشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۶ساعت 11:31 نويسنده |
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : شنبه 23 دی 1396 ساعت: 9:44
برچسب‌ها :
مادرت را ببخش دخترکم شعر آتش به خانه اش زده است روزگارش شبیه گنجشکی ست که سموری به لانه اش زده است بین انبوهی از تفاوت ها شاعران درد مشترک دارند مثل ظرفی عتیقه زیبایند منتهی از درون ترک دارند آفت شعر را بکش در خود نکشی کل باغ می میرد لاکپشتی که روی لاک افتاد زیر خورشید داغ می میرد دخترم فرض کن که جادوگر یک طلسم سیاه آورده کوچه ی خلوت خیالت را برده و چار راه آورده مثلا فرض کن خدایت را گاه غولی سیاه
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 21 مهر 1396 ساعت: 14:09
برچسب‌ها : ابراهیمی,
زمستان رفت و سرما رفته گوییشکوفه میدمد با عطر و بوییهوا دارد بهاری میشود، زانکه میباردبه دشت تشنه بارانیخ دشت از خجالت آب گردیدبهم پیوست و رودی ناب گردیدزمین در تاب و تب چون بیقراریاز.  آب ِ  رود  ،  گردد    آبیاریجوان شد شاخه خشک درختانگل و سبزه دمید از باغ و بستانبشد دشت و دمن سرسبز و زیباچنان چون خلسه در صبحی فریبابه روی شاخه گنجشکی غزلخوانشده سرمست ِ بوی نوبهارانزمین خوب آسمان خوب و بهاریشده ف
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : سه شنبه 14 شهريور 1396 ساعت: 11:23
برچسب‌ها : مصطفوی,
چرا زهم بگریزیم،راهمان که یکی استسکوتمان،غممان،اشک وآهمان که یکی استچرا زهم بگریزیم؟دست کم یک عمرمسیر میکده وخانقاهمان که یکی استتو گر سپیدی روزی ومن سیاهی شبهنوز گردش خورشید وماهمان که یکی استتو از سلاله لیلی من از تبار جنوناگر نه مثل همیم اشتباهمان که یکی استمن وتو هردو به دیوار ومرز معترضیمچرا د
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : يکشنبه 8 مرداد 1396 ساعت: 16:05
برچسب‌ها :
خشت با تزویر بر مسند نشستتیغ برانش دل بی بی شکستدولوی بی ارزشش با حکم خشتیافت قدرت تا کند هر کار زشتاس ها را چون که ببریدند سردر عزایش پیک شد مشکی به برهرچه را سر بود از دم سر زدنداتشی بر جان خشک و تر زدنددل بشد پژمرده از کردار شانسور را دیگر نمی دیدی نشانلیک اندر دست بعدی چون بخواندحکم بعدی خشت از
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : يکشنبه 8 مرداد 1396 ساعت: 16:05
برچسب‌ها :
شیطان تو چرا چنین خطایی کردیهرگز نکنم به چون تویی همدردیدانم که تو شیطنت نمایی گاهیلیکن بدهم تو را چنین اگاهیشیطان به زبان مردمان چون باشینزد دگران چو طفل هستی ناشیصد حق یتیم خورده ابی هم روشهستی چو غلام نزدشان حلقه به گوشتو چون که نکرده ای به ادم تعظیممغضوب شدی و رانده رب عظیماز گفتن این شدم بسی ش
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : سه شنبه 23 خرداد 1396 ساعت: 11:52
برچسب‌ها :
هرچه کردم به خودم کردم و وجدان خودم پسر نوحم و قربانی طوفان خودمتک و تنها تر از آنم که به دادم برسند آنچنانم که شدم دست به دامان خودم موی تو ریخته بر شانه ی تو امّا من شانه ام ریخته بر موی پریشان خودم از بهشتی که تو گفتی خبری نیست که نیست می روم سر بگذارم به بیابان خودم آسمان سرد و هوا سرد و زمین سر
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : سه شنبه 23 خرداد 1396 ساعت: 11:52
برچسب‌ها :
شبیهِ نرمیِ یک ابر، مهربان بودیهمیشه خنده به لب بودی و جوان بودیصداقتِ هنر از جوهرِ تو پیدا بودو عشق کارِ تو بود و تو کاردان بودیمیانِ چشمه ی مهتاب می درخشیدیشبیهِ آینه بینِ ستارگان بودیحریمِ امنیت و عشق ،" در پناهِ تو " بودمیانِ زندگی خویش ، قهرمان بودیاگر چه قصه ی تو عاشقانه شد آغازتو انتهای غم ا
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : سه شنبه 23 خرداد 1396 ساعت: 11:52
برچسب‌ها :