مهدی کشاورزی پور

ساخت وبلاگ
چکیده : شیطان تو چرا چنین خطایی کردیهرگز نکنم به چون تویی همدردیدانم که تو شیطنت نمایی گاهیلیکن بدهم تو را ... با عنوان : مهدی کشاورزی پور بخوانید :


شیطان تو چرا چنین خطایی کردی
هرگز نکنم به چون تویی همدردی
دانم که تو شیطنت نمایی گاهی
لیکن بدهم تو را چنین اگاهی
شیطان به زبان مردمان چون باشی
نزد دگران چو طفل هستی ناشی
صد حق یتیم خورده ابی هم روش
هستی چو غلام نزدشان حلقه به گوش
تو چون که نکرده ای به ادم تعظیم
مغضوب شدی و رانده رب عظیم
از گفتن این شدم بسی شرمنده
کم هست کنون کسی خدا را بنده
اندک اثری ببینی از ایمانی
اندر صحتش درون شک می مانی
لذت ز گناه مردمان چون بردند
حق دگران به راحتی می خوردند
ترسم که تو هم فریب اینان بخوری
از شیطنتت ز شرم خود دل ببری
لعنت بکنم منم تو را چون دگران
لیکن تو مشو از این سخنها نگران
مومن تو بگو که هست بوسم پایش
هرچند که خالی شده اکنون جایش.

+ تاريخ شنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۵ساعت 9:58 نويسنده |
...
نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : سه شنبه 23 خرداد 1396 ساعت: 11:52