زینب اردمه

ساخت وبلاگ
چکیده : در غنچه ی لبهای بی اراده امدر زهدان شب طویلدر صبحدمان پر از تردیددر رگهای بسته که نا امید می خلد تن ... با عنوان : زینب اردمه بخوانید :

در غنچه ی لبهای بی اراده ام
در زهدان شب طویل
در صبحدمان پر از تردید
در رگهای بسته
که نا امید می خلد تن را…
مرا دریاب!

من دیوارچروکیده ی فریادم...
درانحنای زخمی که کرمها
رگش را بوسه می زنند.


گل مرررگ !
مرا دریاب.

دریاب مرا...

 

@Zeynabardame

زینب اردمه,...
نویسنده : بازدید : 13 تاريخ : يکشنبه 11 مهر 1395 ساعت: 2:52